Synonymer till tvivel

betänklighet, misstro, betvivla, skepsis, tvivla, vantro, osäker, diffus, inte säker, obeslutsam, otrygg, oviss, tafatt, tvehågsen, tvekande, tveksam, vacklande, vansklig, ängslig, tvekan, hesitation, obeslutsamhet, osäkerhet, tveksamhet, villrådighet