Synonymer till tvinga igenom

framtvinga, forcera, genomdriva, kräva, utverka, verkställa, åstadkomma