Synonymer till tveksamhet

osäkerhet, ambivalens, tvekan, vacklande, vankelmod, villrådighet, hesitation, obeslutsamhet, skepsis, tvivel, tvivla