Synonymer till tveksam

dubiös, suspekt, obestämd, odefinierad, vag, osäker, diffus, inte säker, obeslutsam, otrygg, oviss, tafatt, tvehågsen, tvekande, tvivel, vacklande, vansklig, ängslig, oklar, betänksam, velig, tvivelaktig, diskutabel, skum, instabil, ostadig, osäkerhet, sviktande, vinglande, hattig