Synonymer till tvekande

betänksam, fundersam, obeslutsam, osäker, villrådig, diffus, inte säker, otrygg, oviss, tafatt, tvehågsen, tveksam, tvivel, vacklande, vansklig, ängslig, velig, dubiös, obestämd, tvivelaktig, instabil, ostadig, osäkerhet, sviktande, vinglande, hattig