Synonymer till tvekan

hesitation, obeslutsamhet, osäkerhet, ambivalens, tveksamhet, vacklande, vankelmod, villrådighet, skepsis, misstro, tvivel, tvivla, betänklighet, osäker, tveka, vackla