Synonymer till tvehågsen

ambivalent, kluven, osäker, diffus, inte säker, obeslutsam, otrygg, oviss, tafatt, tvekande, tveksam, tvivel, vacklande, vansklig, ängslig, velig, hattig