Synonymer till tvedräkt

oenighet, konflikt, osämja, schism, split, splittring, tvist, kontrovers, missämja, separation, söndring, upplösning