Synonymer till tvärsäker

säker, bestämd, given, osviklig, otvetydig, otvivelaktig, pålitlig, riskfri, stadig, tillförlitlig, trygg, övertygad