Synonymer till tungsint

bedrövad, dyster, förtvivlad, ledsen, olycklig, sorgsen, tröstlös, uppgiven, vemodig, bister, butter, deprimerande, förstämd, glädjelös, grå, ledsam, melankoli, melankolisk, moloken, mulen, nedslående, nedstämd, nedtryckt, svårmod, svårmodig, trist, tråkig, deprimerad, missnöjd, nere, neråt, sorgen, sårad, modlös, nedslagen, sorgmodig