Synonymer till tryck

belastning, börda, press, påfrestning, kompression, anspänning, kläm, påtryckning, pressa, forcera, hetsa, klämma, krama, krysta, tvinga, tynga, ansträngning, möda, stress