Synonymer till tror

antagande, förmoda, förmodan, hypotes, presumtion