Synonymer till trolig

förmodad, presumtiv, sannolik, rimlig, tänkbar, upptänklig, eventuell, möjlig