Synonymer till tro

anta, antaga, förmoda, förmodan, förutsätta, gissa, ponera, antar, förmodar, förlita, ana, antagande, presumera, supponera, aning, gissning, hypotes, religion, tillit, förtroende, förtröstan, övertygelse