Synonymer till transportmedel

fordon, farkost, fortskaffningsmedel, färdmedel, tåg, åkdon