Synonymer till transport

frakt, förflyttning, flytta, rörelse, transfer, transferering, överföring