Synonymer till transformation

förvandling, förändring, ombildning, ombyte, omställning, omvandling, omväxling, skifte, skiftning, växling, ändring, konversion, konvertering, transformera