Synonymer till transferering

förflyttning, flytta, rörelse, transfer, transport, överföring, överföra, förflytta, slussa över, sända, transferera, transkribera, vidarebefordra, överflytta, flyttning, sändning, transaktion, transfusion, transkription, transmission, vidarebefordran, överflyttning