Synonymer till trakt

bygd, nejd, distrikt, område, region, stadsdel, territorium, grannskap, kvarter, närboende, omgivning, närhet, krets, miljö, närmiljö, omnejd, area, areal, block, domän, gebit, gren, plats, platts, provins, revir, sektion, sektor, yta, zon, ort, by, läge, placering, position, ställe, utrymme