Synonymer till tröst

stöd, hjälp, medhåll, support, uppmuntran, sporre, stimulans, stötta