Synonymer till träffas

möta, meeting, råka, sammanträffa, träffa, mötas, råkas, samlas, sammanträda, stråla samman, stöta på, anhopa, hopa, hopas, skockas, ses