Synonymer till totalförstöra

tillintetgöra, döda, förgöra, förinta, förstöra, krossa, slå sönder, söndersmula, utplåna, utradera, ödelägga, fördärva