Synonymer till total

absolut, definitiv, definitivt, exakt, fullkomlig, fullkomligt, otvetydig, otvivelaktigt, ovillkorlig, ovillkorligen, självklart, säkert, tvärsäkert, verkligen, full, alkoholpåverkad, berusad, dragen, drucken, dyngrak, helhet, onykter, packad, plakat, på lyset, på sniskan, rund under fötterna, tankad, fulländad, hel, komplett, oinskränkt, perfekt, fullständig, alldeles, felfri, färdig, genomgripande, helt, obetingad, ofelbar, fullständigt, fullt, till fullo, tillfullo, totalt, holistisk, fullfjädrad, fullgången, fulltalig, färdigt, slutförd, sammanlagd, slutsumma, summa, belopp, totalbelopp