Synonymer till torftig

enkel, alldaglig, banal, elementär, lätt, okomplicerad, oproblematisk, primitiv, simpel, spartansk, vardaglig, fattig, arm, pank, påver, student, utfattig, futtig, liten, litet, oansenlig, obetydlig, ringa, ynklig, karg, gles, knapp, tangent, knapphändig, skral, dålig, mager, undermålig