Synonymer till tomt

trädgård, öde, enslig, folktom, obebodd, tom