Synonymer till tolkning

analys, gestaltning, avbildning, bild, form, interpretation, uppfattning, uttydning, översättning, föreställning, kognition, mening, perception, syn, tycke, åsikt, förklaring