Synonymer till tjänstgöra

arbeta, gno, jobba, knega, verka, agera, framstå, förefalla, handla, synas, tyckas