Synonymer till tjäna

expediera, betjäna, hjälpa, förvärva, anskaffa, köpa, serva, underhålla