Synonymer till tillväxt

expansion, utbredning, utbyggnad, utvidgning, vidgning, stiga, eskalera, höja, kliva, tillta, träda, öka, uppåtgående, utökning, ökning, stigande, stigning, tilltagande, acceleration, förhöjning, höjning, tillskott, uppgång, uppsving, växande