Synonymer till tillvägagångssätt

förfarande, förfaringssätt, metod, procedur, skeende, process, sätt, förlopp, rutin