Synonymer till tilltro

förtroende, tillit, förtröstan, tillförsikt, framtidstro