Synonymer till tillta

friska i, stiga, eskalera, höja, kliva, tillväxt, träda, öka, växa, ökning, expandera, gro, pösa, spira, svälla, tilltaga, tilltagande, utbreda, utöka, vidga, accelerera, främja, förhöja, höjning, stegra, stegring, stigande, tillföra, utvidga, acceleration, förhöjning, stigning, tillskott, uppgång, uppsving, växande