Synonymer till tilltänkt

avsedd, menad, planerad, ämnad, påtänkt