Synonymer till tillsynsman

inspektör, besiktningsman, kontrollant, granskare