Synonymer till tillstyrka

anbefalla, föreskriva, ålägga, bekräfta, betyga, fastställa, intyga, konfirmera, styrka, tillstå, verifiera, vidimera, bifalla, godkänna, medgiva, samtycka, stödja, backa upp, främja, hjälpa, stötta, sympatisera, underbygga