Synonymer till tillstymmelse

aning, förmodan, förnimmelse, känning, misstanke, susning, varsel, antydan, indikation, spår, vink, gnutta, nypa, smula, uns, avtryck, bana, ledtråd, märke, räls, skåra, slinga, tecken, vittring, ytterst lite