Synonymer till tillstryka

godkänna, acceptera, bevilja, bifalla, ge bifall, godta, konfirmera, ratificera, samtycka, tillåta