Synonymer till tillstå

bekräfta, betyga, fastställa, intyga, konfirmera, styrka, tillstyrka, verifiera, vidimera, bekänna, bikta, erkänna, medge, medgiva, vidgå