Synonymer till tillskott

bidrag, donation, gåva, subvention, underhåll, understöd, ökning, acceleration, förhöjning, höja, höjning, stigande, stigning, tillta, tilltagande, tillväxt, uppgång, uppsving, växande