Synonymer till tillräcklig

fullgod, adekvat, fullvärdig, giltig, tillfredsställande, lagom, moderat, måttlig, måttligt, normal, nog, förmodligen, förvisso, tillräckligt