Synonymer till tillmötesgående

hjälpsam, beredvillig, tjänstvillig, öppen, farbar, meddelsam, offentlig, på vid gavel, rättfram, tillgänglig, vidsträckt, vidsynt, öppet