Synonymer till tillkännage

annonsera, avisera, utlysa, föranmäla, pålysa, underrätta, avkunna, deklarera, förkunna, klarlägga, kungöra, redogöra, redovisa, uppge, meddela, predika, offentliggöra, publicera, delge, informera, rapportera, varsko, ange, lämna, nämna, proklamera