Synonymer till tillit

förtroende, tilltro, förtröstan, tro, anta, antaga, antar, förlita, förmoda, förmodan, religion, övertygelse