Synonymer till tillintetgjord

förkrossad, otröstlig