Synonymer till tillintetgörelse

förintelse, utplåning, förödelse, härjning, ödeläggelse, förstöring