Synonymer till tillintetgöra

döda, avliva, avrätta, dräpa, eliminera, förinta, ha ihjäl, mörda, slå ihjäl, ta livet av, förgöra, förstöra, krossa, slå sönder, sönderslå, söndersmula, ta kål på, utplåna, destruera, göra slut på, pulvrisera, radera, smula sönder, utrota, demolera, fly, fördärva, föröda, ha sönder, kvadda, nedtrampa, omintetgöra, paja, rasera, sabba, sabotage, sabotera, skada, skövla, utradera, vandalisera, vanställa, vanvårda, ödelägga, förstör, knäcka, mosa, panga, pulverisera, totalförstöra