Synonymer till tillika

desslikes, dessutom, därtill, därutöver, till på köpet, även, likaså, likaledes, också, ävenså, samt, sammalunda, liksom