Synonymer till tillgångar

medel, anslag, genomsnitt, genomsnittlig, medelvärde, måttlig, pengar, redskap, resurs, verktyg