Synonymer till tillgänglig

anträffbar, nåbar, ledig, fri, fritt, helgdag, outhyrd, singel, vakant, åtkomlig, öppen, lättillgänglig, farbar, meddelsam, offentlig, på vid gavel, rättfram, tillmötesgående, vidsträckt, vidsynt, öppet