Synonymer till tillfoga

åsamka, förorsaka, vålla, ådra